Request a Quotation

Home / Request a Quotation

Please fill in the form below and inform us on the details pertaining to the estimated quotation requested, i.e. referring doctor, date of planned procedure, procedure codes, estimated duration of procedure, medical aid and plan you belong to.

PLEASE NOTE DISCLAIMER:

This estimation is only valid for the codes and length of time as indicated above.  If any other codes are used or omitted, or if the length of the procedure changes, the estimation can also change.

If your BMI is greater than 35 and/or you are 70 years or older, additional codes will be added.

This estimation is only for the services of the anaesthesiologist; it does not include any costs from the hospital, etc.

This practice is not bound to “medical aid tariff rates”; that means that there most probably will be a difference between what your medical aid is going to pay and the tariff charged by the anaesthesiologists.

LET WEL:

Hierdie beraming is slegs geldig vir die kodes en tydsduur soos aangegee.  Indien enige ander kodes bygevoeg word of as kodes weggelaat word of as die tydsduur sou verander, kan die beraming ook verander.

Indien u LMI (liggaams-massa-indeks) meer as 35 is en/of u 70 jaar of ouer is, sal addisionele kodes bygevoeg word.

Hierdie beraming is slegs vir die dienste van die narkotiseur; dit sluit nie die hospitaalkoste, ens in nie.

Hierdie praktyk is nie gebonde aan “mediese fonds tariewe” nie, dit wil sê daar sal heel moontlik ‘n verskil wees tussen die tarief wat u mediese- fonds uitbetaal en die tarief wat ons hef.